Учебные материалы


Інструкція з охорони праці nКарта сайта pbor.ru Назва підприємства _____________________________________________________________________

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ N

Інструкція для експедитора м. Київ ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Генерального директора __________________ N __________ (число, місяць, рік) ______________________

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ N

Інструкція для експедитора (приймальника товарів)

1. Загальні вимоги безпеки. 1.1 До роботи експедитора (приймальника товарів) допускаються чоловіки і жінки, що досягли віку 18 років. 1.2 На робочому місці працівник одержує первинний інструктаж по безпеці праці і проходить: стажування; навчання устрою і правилам експлуатації використовуваного устаткування; гігієнічну підготовку; перевірку знань по електробезпечності, теоретичних знань і придбаних навичок безпечних способів роботи. 1.3 Під час роботи працівник проходить: ·  навчання і перевірку знань по безпеці праці кожні 2 роки ·  перевірку знань по електробезпечності (при експлуатації устаткування, що працює від електричної мережі) – щорічно; ·  періодичний медичний огляд. Повторний інструктаж із безпеки праці на робочому місці одержує один раз у 6 місяців. 1.4 На працівника можуть впливати небезпечні і шкідливі виробничі фактори (рухомі частини механічного устаткування, переміщувані товари і тара; підвищений рівень шуму на робочому місці; підвищений рівень електромагнітних випромінювань; підвищена рухливість повітря; підвищене значення напруги в електричному ланцюзі; недостатня освітленість робочої зони; знижена контрастність; шкідливі речовини в повітрі робочої зони; запиленість; підвищена температура устаткування і води; хімічні фактори; гострі крайки, задери і шорсткість на поверхнях інструменту, устаткування, тари, товарів; фізичні перевантаження). 1.5 Для забезпечення пожежної і вибухобезпечності необхідно: ·  Дотримувати правила приймання і розміщення товарів; ·  Перевіряти цілісність упакування, ·  Вимагати своєчасного видалення пролитих легкозаймистих речовин; ·  дотримувати правила пожежної безпеки. ^ 2. Вимоги безпеки перед початком роботи. 2.1 Переконатися в справній роботі освітлення й електричних розеток, при їхній несправності повідомити безпосередньому керівнику. 2.2 Перевірити зовнішнім оглядом відповідність робочої зони вимогам безпечної роботи: ·  достатність освітлення місць навантаження, розвантаження; ·  стан підлог і інших поверхонь, відсутність на них не обгороджених прорізів, відкритих люків, трапів і т.п., відсутність щілин, вибоїв, набитих планок і т.д. ·  стабільність штабелів товарів і тари; ·  наявність огороджень рухливих (обертових) частин і нагрітих поверхонь устаткування; ·  забезпечити наявність вільних проходів і проїздів до місць складування товарів і тари; ·  перевірити наявність і справність застосовуваного устаткування. 2.3 Перед виконанням робіт на висоті перевірити: ·  наявність на нижніх кінцях сход гумових наконечників (при роботі на шорсткуватих і бетонних підлогах) або шипів (при роботі на дерев'яних і земляних підлогах); ·  у розсувних сход – наявність і міцність кріплень, що не допускають їхнє довільне розсування під час роботи; ·  у сход, що мають верхню площадку, - наявність огородження з 3-х сторін. ^ 3. Вимоги безпеки під час роботи. 3.1 Піднімати вантажі тільки з вагою, що дозволяється. 3.2 Дотримувати всі правила електробезпечності. 3.3 Попереджати людей, що поруч знаходяться, про майбутній пуск устаткування. 3.4 Дотримувати правила укладання товарів у штабелі для збереження і транспортування. 3.5 Стежити за справністю стелажів, не допускати їхнього перевантаження. 3.6 Укривати вантажі, що порошать, брезентом, рогожею або іншими матеріалами. ^ 4. Вимоги безпеки по закінченні роботи. 4.1 Закрити завантажувальні люки, прорізи. 4.2 Виключити електроустаткування. 4.3 Провітрити приміщення. 4.4 Перевірити стабільність штабелів товарів. 5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях При виникненні загоряння в робочій зоні, електроустановці або небезпеці поразки навколишніх електричним струмом у результаті обриву кабелю (проводу) чи замикання необхідно знеструмити установку, взяти участь у гасінні пожежі і сповістити про це бригадиру або керівнику робіт. Полум'я варто гасити вуглекислотними вогнегасниками, азбестовими покривалами й піском. Розробив __________________________ УЗГОДЖЕНО: Начальник служби охорони праці _______________ Начальник юридичного відділу __________________


edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная